Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200664 obálek a 554814 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nefrologické minimum pro klinickou praxi

ISBN: 9788073456412
OKCZID: 128353472

Citace (dle ČSN ISO 690):
TEPLAN, Vladimír. Nefrologické minimum pro klinickou praxi. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Maxdorf, [2020]. 400 stran. Jessenius.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.208.202...)