Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Komunikace v diabetologické praxi

Autor: Josef Štefánek, Jozefína Štefánková
ISBN: 9788073456733
NKP-CNB: cnb003265948
OKCZID: 128445264

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTEFÁNEK, Josef. Komunikace v diabetologické praxi. Praha: Maxdorf, [2020]. 135 stran. Jessenius.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)
 
 
 

Seznam literatury