Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Biografie, čili, Život ve Slezsku a na Moravě - přesněji v Opavě, Ostravě a Brně

Autor: Radan Květ
ISBN: 9788073541415
NKP-CNB: boa001-mzk01001470246
OKCZID: 117707650

Citace (dle ČSN ISO 690):
KVĚT, Radan. Biografie, čili, Život ve Slezsku a na Moravě - přesněji v Opavě, Ostravě a Brně. Brno: Šimon Ryšavý, 2015, 23 s. ISBN 978-80-7354-141-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)