Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180998 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Důchodové pojištění a související problematika

Autor: Přib, Jan
Rok: 2004
ISBN: 9788073570224
NKP-CNB: cnb001411873
OCLC Number: (OCoLC)85115953
OKCZID: 110284764

Citace (dle ČSN ISO 690):
PŘIB, Jan. Důchodové pojištění a související problematika. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, 131 s. Otázky a odpovědi z praxe. ISBN 80-7357-022-X.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.219.167...)