Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují

Autor: Petrlíková, Blažena
Rok: 2004
ISBN: 9788073570255
NKP-CNB: cnb001412284
OCLC Number: (OCoLC)85149948
OKCZID: 110288649

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRLÍKOVÁ, Blažena. Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004, 103 s. Otázky a odpovědi z praxe. ISBN 80-7357-025-4.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.233.111...)