Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují

Autor: Petrlíková, Blažena
Rok: 2004
ISBN: 9788073570255
NKP-CNB: cnb001412284
OCLC Number: (OCoLC)85149948
OKCZID: 110288649
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRLÍKOVÁ, Blažena. Nevýdělečné organizace a fyzické osoby účtují. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004. 103 s. Otázky a odpovědi z praxe.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.110...)