Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172194 obálek a 537062 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teorie národního hospodářství

Autor: Jan Urban
Rok: 2006
ISBN: 9788073571887
NKP-CNB: nkc20061659666
OCLC Number: 137329292
OKCZID: 110259770

Citace (dle ČSN ISO 690):
URBAN, Jan. Teorie národního hospodářství. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2006, 515 s. ISBN 80-7357-188-9.
Zdroj:


Anotace

 

Cílem této knihy je vysvětlit čtenáři základní principy ekonomického uvažování a objasnit rozhodující vztahy mezi ekonomickými veličinami a jevy, nezbytné k porozumění hlavním ekonomickým problémům. Výklad se snaží omezit použití formálního aparátu ekonomické teorie, důraz je kladen na národohospodářské a veřejně politické souvislosti ekonomie.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.22...)