Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2117722 obálek a 525011 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přehled judikatury: Michal Mazanec

Rok: 2008
ISBN: 9788073572969
NKP-CNB: nkc20081797259
OCLC Number: 237069355
OKCZID: 110116156

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAZANEC, Michal a Jitka KŘENKOVÁ. Přehled judikatury z oblasti stavebního práva. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 1434 s. Přehledy judikatury, sv. 47. ISBN 978-80-7357-296-9.
Zdroj:


Anotace

 

Komplexně pojatý přehled přináší judikaturu z oboru stavebního práva, zahrnující otázky práva veřejného i soukromého. Jednotlivé kapitoly přehledu jsou věnovány základním institutům stavebního práva, územnímu plánování, územnímu a stavebnímu řízení a účastenství v něm, stavebnímu řádu, jednotlivým typům staveb, ochraně zvláštních zájmů ve výstavbě, řízení před správními úřady a před soudem, správním deliktům v oblasti stavebního práva aj. Práce je určena značně širokému okruhu těch, kteří se ve své praxi potkávají se soukromoprávními i veřejnoprávními otázkami stavebního práva: zaměstnancům obecných i specializovaných stavebních i jiných úřadů včetně ministerstev, soudcům civilním i správním, advokátům i jiným právním profesím.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.77...)