Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199862 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního.

Autor: Vokoun, Rudolf
Rok: 2008
ISBN: 9788073573454
NKP-CNB: cnb001806599
OKCZID: 110287178

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOKOUN, Rudolf. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2008, 303 s. ISBN 978-80-7357-345-4.


Anotace

 

Soubor 40 klauzurních prací s propracovanou koncepcí a metodikou jejich hodnocení připravený katedrou trestního práva PF UK. Klauzurní práce jsou spolehlivým prostředkem kontroly studijních výsledků a účinně stimulují k trestněprávnímu studiu. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy, analyzovat trestní kauzy a na patřičné úrovni je rozhodovat.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Martinus
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.248...)