Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničíAutor: Joklová, Kateřina a Ryšavá, Jitka
Rok: 2009
ISBN: 9788073574376
NKP-CNB: cnb001867409
OCLC Number: (OCoLC)403704950
OKCZID: 110270342

Citace (dle ČSN ISO 690):
JOKLOVÁ, Kateřina. Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2009. 309 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Publikace se snaží komplexně mapovat problematiku zaměstnávání zahraničních pracovníků (z EU/EHP a Švýcarska i tzv. třetích zemí) v ČR, přeshraničního poskytování služeb i vysílání českých občanů do zahraničí z hlediska pracovního práva, sociálního a zdravotního pojištění, imigračních a daňových předpisů v souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2009. V knize jsou podrobně popsány jednotlivé administrativní kroky, práva a povinnosti zaměstnavatelů, vysvětlena problematika zelených karet, ale je nastíněna např. i problematika zprostředkování zaměstnání. Text je obohacen řadou příkladů z praxe a pokouší se analyzovat některé sporné případy. V rozsáhlé příloze naleznou čtenáři nejdůležitější formuláře, ale i zajímavé grafy, odkazy, tabulky a užitečné přehledy.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)