Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445557 obálek a 683427 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech

Autor: Polák, Přemysl a Hýblová, Helena
Rok: 2009
ISBN: 9788073574512
NKP-CNB: cnb001990883
OCLC Number: (OCoLC)465276052
OKCZID: 110255228

Citace (dle ČSN ISO 690):
Přehled judikatury k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 97 s. Přehledy judikatury.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna



Anotace

 

Tato publikace mapuje judikaturu týkající se spolupráce poskytované justičními orgány jednoho státu justičním orgánům druhého státu pro účely výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce se odehrává zejména ve čtyřech tradičních formách: vydávání, právní pomoc, předávání trestních řízení a uznávání a výkon cizích rozhodnutí. K této judikatuře byla doplněna i judikatura o předávání na základě evropského zatýkacího rozkazu a judikatura týkající se problematiky účinků cizozemských rozhodnutí na území České republiky. Tento přehled judikatury se jistě stane užitečným pomocníkem při řešení často velmi spletitých problémů mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBU



Dostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.179...)