Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2266703 obálek a 571025 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní věda: teorie veřejné správy

Autor: Hendrych, Dušan
Rok: 2009
ISBN: 9788073574581
NKP-CNB: cnb002023448
OCLC Number: (OCoLC)773170495
OKCZID: 110404480
Vydání: 3., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaDalší vydání

  • 2., dopl. a rozš. vyd. Rok vydání: 2007
  • 4., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2014
  • Vyd. 1. Rok vydání: 2003Anotace

 

Vysokoškolská učebnice vysvětluje systematicky základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a reformě české veřejné správy. Učebnice je vhodná pro školy se zaměřením studia na správu a management a účelným doplňkem studia správního práva na právnických fakultách.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.109...)