Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157974 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanské právo hmotné

Autor: Švestka, Jiří, Dvořák, Jan
Rok: 2009
ISBN: 9788073574680
NKP-CNB: cnb002010068
OCLC Number: (OCoLC)500014153
OKCZID: 110424649

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠVESTKA, Jiří. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 459 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Učební pomůcka od osvědčeného autorského kolektivu z katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy podává výklad nového českého soukromého práva podle zákona č. 89/2012 Sb. První svazek učebnice obsahuje výklad obecné části zákona (§ 1 až 654). V knize je vyložena systematika nového českého občanského práva, jeho vztah k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (č. 91/2012 Sb.) i zákonu o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.), stejně jako nejdůležitější pojmy obecné části (právní jednání, fyzické a právnické osoby, spotřebitel, podnikatel, institut zastoupení, prokura, pojem věci, promlčení, prekluze a další). První svazek učebnice představuje ucelené myšlenkové východisko pro výklad dalších částí nového občanského zákoníku, který bude následovat v dalších knihách.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.238.190...)