Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647802 obálek a 797862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Katastr nemovitostí: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.1.2010Autor: Trajer, Václav a Trajerová, Pavlína
Rok: 2010
ISBN: 9788073574819
NKP-CNB: cnb002107075
OCLC Number: (OCoLC)649802776
OKCZID: 110561470
Vydání: Vyd. 2., aktualiz.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRAJER, Václav. Katastr nemovitostí: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.1.2010. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 461 s. Meritum. Téma.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Publikace je vyčerpávajícím komplexním přehledem právních vztahů týkajících se řízení na katastru nemovitostí, jeho kompetencemi, povinnostmi a řešením právních otázek z praxe. Vztahy k nemovitostem jsou zde obohaceny o zvláštní judikaturu a odkazy k další příslušné literatuře. Kniha je určena pro všechny, kteří s danou problematikou přicházejí pravidelně do styku, jako jsou úředníci katastrálních úřadů, advokáti a notáři, soudci, správci konkursních podstat, ale i pracovníci z dalších možných subjektů, kterými jsou např. realitní kanceláře, banky, daňové kanceláře, tak i orgány státní správy.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)