Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613038 obálek a 779369 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Katastr nemovitostí: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.1.2010Autor: Trajer, Václav a Trajerová, Pavlína
Rok: 2010
ISBN: 9788073574819
NKP-CNB: cnb002107075
OCLC Number: (OCoLC)649802776
OKCZID: 110561470
Vydání: Vyd. 2., aktualiz.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TRAJER, Václav. Katastr nemovitostí: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 31.1.2010. Vyd. 2., aktualiz. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 461 s. Meritum. Téma.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace je vyčerpávajícím komplexním přehledem právních vztahů týkajících se řízení na katastru nemovitostí, jeho kompetencemi, povinnostmi a řešením právních otázek z praxe. Vztahy k nemovitostem jsou zde obohaceny o zvláštní judikaturu a odkazy k další příslušné literatuře. Kniha je určena pro všechny, kteří s danou problematikou přicházejí pravidelně do styku, jako jsou úředníci katastrálních úřadů, advokáti a notáři, soudci, správci konkursních podstat, ale i pracovníci z dalších možných subjektů, kterými jsou např. realitní kanceláře, banky, daňové kanceláře, tak i orgány státní správy.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)