Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelůAutor: Strouhal, Jiří
Rok: 2010
ISBN: 9788073575571
NKP-CNB: cnb002119072
OCLC Number: (OCoLC)681494537
OKCZID: 110686497
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
STROUHAL, Jiří. Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 260 s. Téma.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace je zaměřena na zachycení finančního majetku v účetnictví podnikatelů. Je rozdělena do třech částí: první se věnuje oceňování aktiv v obecné rovině, ať již z pohledu českých pravidel, tak podle mezinárodních standardů IFRS; druhá část je zaměřena na účtování peněžních prostředků (hotovost, ceniny, peníze na účtu, krátkodobé vklady), jakož i bankovních úvěrů. Stěžejní třetí část se zaobírá účtováním a oceňováním cenných papírů, zejména pak akcií, dluhopisů, směnek a derivátových kontraktů. Pro úplnost je zde nastíněno nejen účtování investorů, ale i emitujících účetních jednotek, jakož i základní pravidla pro vykazování podle standardů IFRS

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.232.59...)