Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2555008 obálek a 742346 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cizinci a daně : zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice.Autor: Vyškovská, Magdaléna
Rok: 2011
ISBN: 9788073576639
NKP-CNB: cnb002220034
OCLC Number: (OCoLC)768556852
OKCZID: 110972792

Citace (dle ČSN ISO 690):
VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 204 s. Téma. ISBN 978-80-7357-663-9.

Hodnocení: 4.5 / 5 (2 hlasů)


Anotace

 

Kniha Cizinci a daně, kterou napsala Magdaléna Vyškovská, přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů. Nově je do publikace začleněna i judikatura Nejvyššího správního soudu ČR a také příklady z judikatury jeho francouzské obdoby, tj. Conseil d´Etat. Nahlédnutí do pozice judikatury jiných států totiž může dát českému čtenáři jiný pohled na posuzovanou problematiku a může jej značně obohatit. Navíc v některých oblastech česká judikatura zatím absentuje.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Srovname.cz
Zboží.cz
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)