Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633367 obálek a 789872 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nevýdělečné organizace ... : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni ...Rok: 2012
ISBN: 9788073577377
NKP-CNB: cnb001637206
OCLC Number: (OCoLC)85166248
OKCZID: 111317048

Citace (dle ČSN ISO 690):
Nevýdělečné organizace ..: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni ... Praha: ASPI, 2005-2012. Meritum. Segment.


Anotace

 

Meritum Nevýdělečné organizace 2012 je ucelený průvodce fungováním nestátních neziskových organizací v roce 2012. Obsahuje jasný a přehledný výklad v oblastech práva, daní a účetnictví pro: - nadace a nadační fondy, - obecně prospěšné společnosti, - občanská sdružení, - zájmová sdružení právnických osob, - politické strany, - církve a náboženské společnosti, - vysoké školy, - veřejné výzkumné instituce, - obchodní společnosti založené za jiným než podnikatelským účelem. Meritum kromě výkladu obsahuje konkrétní příklady z praxe, návody na výpočet daňových povinností, postupy účtování, vzory dokumentů, formulářů a tiskopisů.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)