Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2612664 obálek a 778628 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společenské vědy pro 1. ročník středních škol

( učebnice )Rok: 2009
ISBN: 9788073581442
NKP-CNB: cnb001992841
OCLC Number: (OCoLC)465278214
OKCZID: 110615865
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2009. 3 sv.


Související

  • příručka učitele Rok vydání: 2009
  • pracovní sešit Rok vydání: 2009Anotace

 

Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd, přičemž představuje učivo s ohledem na každodenní souvislosti a požadavky současných studentů. Texty jsou zpracovány a následně kontrolovány vysokoškolskými odborníky, což zajišťuje jejich vysokou spolehlivost a faktickou přesnost. Učebnice je zpracována podle požadavků RVP pro gymnaziální vzdělávání (vzdělávací oblast Člověk a společnost) a RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání). Lze ji tedy použít jak pro výuku na gymnáziích, tak i pro výuku na středních odborných školách. Učebnice (v prvním díle sady se jedná především o psychologii, sociální psychologii a základy sociologie) je rozdělena do 4 tematických celků. Tyto celky odpovídají klíčovým výkladovým problémům, kterými jsou: poznávání skutečnosti jako základ lidské existence, vývoj člověka a jednotlivé vlivy, které do tohoto procesu zasahují, individuální odlišnost každého z nás a její psychologické základy, naše soužití s druhými a jeho pravidla. Tematické celky jsou dále děleny na kapitoly a podkapitoly. Toto dělení se plně shoduje se strukturou pracovního sešitu. V učebnici také naleznete zajímavé komentáře známých osobností k tématu podkapitol. Provázanost je samozřejmě dodržena také v rámci celé sady (učebnice – pracovní sešit – průvodce pro učitele).

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Books & Books s.r.o.
Srovname.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)