Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kdo jsou Židé?Autor: Paul Spiegel, Eva Dobšíková, Pavel Dobšík
ISBN: 9788073640835
NKP-CNB: cnb003065343
OKCZID: 128011383

Citace (dle ČSN ISO 690):
SPIEGEL, Paul. Kdo jsou Židé?. Překlad Eva DOBŠÍKOVÁ, překlad Pavel DOBŠÍK. Třetí vydání. Brno: Barrister & Principal, 2018. 228 stran.


Anotace

 

Výklad podstaty židovství. Dějiny židovského národa a judaismu, kořeny antisemitismu i křesťanského církevního antijudaismu i antisionismu.Čtivý výklad historických důvodů náboženských i světských odlišností Židů od ostatního obyvatelstva je určen všem zájemcům, kteří se snaží čelit a předcházet antisemitismu. Kniha vtipně seznamuje se židovskými svátky i s rozdíly mezi různými proudy judaismu, tedy s aškenázskou a sefardskou ortodoxií, liberalismem a konzervatismem.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)