Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939787 obálek a 482273 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kdo jsou Židé?

Autor: Paul Spiegel, Eva Dobšíková, Pavel Dobšík
ISBN: 9788073640835
NKP-CNB: cnb003065343
OKCZID: 128011383

Citace (dle ČSN ISO 690):
SPIEGEL, Paul. Kdo jsou Židé?. Překlad Eva DOBŠÍKOVÁ, překlad Pavel DOBŠÍK. Třetí vydání. Brno: Barrister & Principal, 2018. 228 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.209.104...)