Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pracovní volno, zaměstnáváníAutor: Eva Dandová, , Jana Drexlerová, , Ladislav Jouza, Richard W. Fetter, Vladimí, r Hruška, Eva Sedlá a ková
Rok: 2021
ISBN: 9788073654634
NKP-CNB: cnb003375053
OKCZID: 128737747

Citace (dle ČSN ISO 690):
Pracovní volno, zaměstnávání. Český Těšín: Poradce, 2021. 77 stran. 100 otázek a odpovědí.


Anotace

 

Pracovní volno Pracovní volno je významným právem v pracovněprávních vztazích. Záruku pro jeho poskytování nalezneme i v Listině základních práv a svobod. Zákoník práce toto právo obsahuje v řadě ustanovení, jako např. v podobě dovolené, překážek v práci, v odpočinku při nebo po výkonu práce apod. Právo na pracovní volno je i podle zákona o zaměstnanosti a nemocenských předpisů. V souhrnném přehledu předkládáme čtenářům výběr z nejdůležitějších a nejčastěji využívaných pracovněprávních a nemocenských předpisů, v nichž je upraven nárok na pracovní volno, s řešením praktických příkladů z personální praxe. Zaměstnávání - chyby V personální práci se zaměstnavatelé řídí zejména zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy. Jejich správné používání při řešení pracovních nároků není zrovna jednoduché, neboť časté novelizace výklady komplikují. Přinášíme příklady z personální praxe týkající se inspekce práce, pracovního poměru a výpočtu dovolené. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí pracovního práva. Mezi nejvýznamnější kontrolní subjekty patří orgány inspekce práce, které jsou oprávněny ukládat zaměstnavatelům vysoké pokuty za přestupky a správní delikty (až do výše 10 000 000 Kč). Zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek je upraveno zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.


Dostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)