Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ústava České republiky ; Zákon o volbách do parlamentu České republiky ; Zákon o volbě prezidenta republikyRok: 2023
ISBN: 9788073654887
NKP-CNB: cnb003581979
OKCZID: 129216944


Anotace

 

Česká republika je svrchovaný jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Přinášíme aktuální znění Ústavy České republiky, Zákona o volbě prezidenta republiky a Zákona o volbách do parlamentu České republiky.


Dostupné zdroje

TeamLibrary.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)