Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2238724 obálek a 562533 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanský sektor

Autor: Skovajsa, Marek
Rok: 2010
ISBN: 9788073676810
NKP-CNB: cnb002096933
OCLC Number: (OCoLC)649801306
OKCZID: 110582465
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách (fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s teoretickými přístupy k občanské společnosti, s teoriemi občanského sektoru, stavem občanské společnosti z historického i současného pohledu v Evropě i v českém prostředí, zařazuje občanský sektor do kontextu veřejné politiky. Jedním z důležitých projevů občanské společnosti je generování neziskových organizací – kniha mapuje základy ekonomiky i právního ukotvení neziskového sektoru. Autoři se v této knize snaží v oblasti „občanský sektor“ nalézat propojení s antropologií, sociologií, filozofií, politologií a ekonomií, a podat tak pokud možno celostní obraz problematiky.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Flexibooks
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.216.79...)