Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu

Autor: Marečková, Jana a Jarošová, Darja
Rok: 2005
ISBN: 9788073680305
NKP-CNB: cnb001498200
OCLC Number: (OCoLC)85135509
OKCZID: 110594607
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREČKOVÁ, Jana a Darja JAROŠOVÁ. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005, 86 s. ISBN 80-7368-030-0.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.204...)