Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157923 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tvořivost učitele v primárním vzdělávání: sborník prací z mezinárodní konference konané 2. a 3. října 2008 na katedře primárního vzdělávání FP TU v Liberci

Autor: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání (2008 : Liberec, Česko), Bednářová, Jana, Technická univerzita v Liberci, Technická univerzita v Liberci
Rok: 2008
ISBN: 9788073724221
NKP-CNB: cnb001860452
OCLC Number: (OCoLC)321043566
OKCZID: 110249922

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEDNÁŘOVÁ, Jana, ed. Tvořivost učitele v primárním vzdělávání: sborník prací z mezinárodní konference konané 2. a 3. října 2008 na katedře primárního vzdělávání FP TU v Liberci. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2008. 235 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)