Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119210 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Informační a komunikační technologie; pro střední odborné vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Autor: Chmelíř, Václav
Rok: 2011
ISBN: 9788073730505
NKP-CNB: cnb002269782
OCLC Number: (OCoLC)776518315
OKCZID: 111198594

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHMELÍŘ, Václav. Informační a komunikační technologie: pro střední odborné vzdělávání žáků se sluchovým postižením : pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2011, 104 s. ISBN 978-80-7373-050-5.
Zdroj:


Anotace

 

Učebnice informačních a komunikačních technologií je určená sluchově postiženým žákům středních odborných učilišť. Obsahuje veškeré učivo předepsané rámcovým vzdělávacím programem pro učební obory. Stěžejním cílem výkuky je naučit žáky efektivně pracovast s informacemi za pomoci výpočetní techniky.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.202...)