Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265650 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přemyslovské střední Čechy

ISBN: 9788073765309
OKCZID: 128007043

Citace (dle ČSN ISO 690):
HEJNA, Tomáš. Přemyslovské střední Čechy. Vydání první. Velké Přílepy: Olympia, 2018. 244 stran, 16 stran obrazových příloh. Navštivte....


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.236...)