Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletíAutor: Mynaříková, Romana, Univerzita Karlova a Univerzita Karlova
Rok: 2011
ISBN: 9788073781545
NKP-CNB: cnb002199682
OCLC Number: (OCoLC)746837850
OKCZID: 110934763
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MYNAŘÍKOVÁ, Romana. Bohatým brát, chudým dávat: finanční vyrovnání spolkových zemí jako klíčové vnitroněmecké politikum přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2011. 103 s. Teritoria, sv. 1.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Bohatým brát, chudým dávat - Romana Mynaříková - Práce se zabývá jedním z nejvýznamnějších prvků finančního uspořádání Spolkové republiky Německo - finančním vyrovnáním. Jeho hlavním úkolem je vyrovnat rozdílné finanční síly jednotlivých spolkových zemí. Finanční vyrovnání se děje především na základě přerozdělení daňových výnosů (z daně z příjmu fyzických a právnických osob a daně z obratu) nejen vertikálně, tedy mezi spolkem a zeměmi, ale především horizontálně, mezi finančně silnými a slabými zeměmi. Vzhledem k tomu, že vyrovnání trvale zatěžuje ekonomiku plátců vyrovnání, vedou se na toto téma vleklé spory. Ty vyvrcholily v roce 1998, kdy tři plátci podali stížnost na protiústavnost systému k Spolkovému ústavnímu soudu. Jeho rozsudek se stal předlohou pro reformu finančního vyrovnání platnou od roku 2005. Tato práce tak má zodpovědět mimo jiné otázku, jaké finanční důsledky měla tato jednání - koho je možné označit za vítěze, a koho za poražené vzhledem ke zvolenému řešení?

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)