Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157941 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky

Autor: Jan Obdržálek
Rok: 2015
ISBN: 9788073783006
NKP-CNB: 978-80-7378-300-6
OKCZID: 121795001

Citace (dle ČSN ISO 690):
OBDRŽÁLEK, Jan. Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Vydání první. Praha: Matfyzpress, 2015, 214 s. ISBN 978-80-7378-300-6.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.238.190...)