Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649399 obálek a 798881 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Laserová fyzika a nelineární optikaAutor: Petr Malý, František Trojánek
ISBN: 9788073784614
NKP-CNB: cnb003458539
OKCZID: 128916872

Citace (dle ČSN ISO 690):
MALÝ, Petr. Laserová fyzika a nelineární optika. Vydání první. Praha: MatfyzPress, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, 2022. 388 stran. Odborná edice MatfyzPress.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)