Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Organizace justičního systému

Autor: Zahradníková, Radka a Vysoká škola Karlovy Vary
Rok: 2007
ISBN: 9788073800444
NKP-CNB: cnb001750163
OCLC Number: (OCoLC)190752692
OKCZID: 110262055

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 396 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace je obecným výkladem organizace soudnictví, notářství, advokacie a dalších souvisejících oborů, včetně evropského soudnictví. Organizace justice je sice pouze pedagogickou disciplínou a nikoli samostatným odvětvím práva, nicméně může velmi dobře sloužit k lepšímu pochopení občanského, trestního a správního práva procesního. Publikace je určena nejen studentům právnických oborů, ale i justičním a právním čekatelům, koncipientům připravujících se na advokátní, notářskou nebo exekutorskou zkoušku či zahraničním advokátům, kteří se připravují na zkoušku uznávací nebo způsobilosti.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)