Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265801 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soudní lékařství pro právníky a policisty

Autor: Kvapilová, Helena,
Rok: 2007
ISBN: 9788073800598
NKP-CNB: nkc20071751478
OCLC Number: 236551605
OKCZID: 110264151

Citace (dle ČSN ISO 690):
KVAPILOVÁ, Helena a Michal DOGOŠI. Soudní lékařství pro právníky a policisty. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 243 s. ISBN 978-80-7380-059-8.


Anotace

 

Předkládaná publikace souhrnně zpracovává problematiku oboru soudní lékařství. V obecné části rozebírá koncepci oboru, seznamuje čtenáře se základními soudně-lékařskými pojmy a s trestnými činy proti zdraví a životu, proti lidské důstojnosti. Ve speciální části je věnována pozornost zdravotnickým normám, zejména zákonu č. 20/66 a jeho novelizacím, problematice pitev, zákonu o pohřebnictví. Publikace se zabývá všemi základními kapitolami tohoto zajímavého oboru stojícímu na hranici medicíny a práva.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Martinus


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.40...)