Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychologie pro právníky

Autor: Holeček, Václav
Rok: 2007
ISBN: 9788073800659
NKP-CNB: cnb001753607
OCLC Number: (OCoLC)190753392
OKCZID: 110002725
Vydání: 2., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLEČEK, Václav. Psychologie pro právníky. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 351 s. Právnické učebnice.

Hodnocení: 4.0 / 5 (8 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Anotace

 

Kolektiv zkušených vysokoškolských učitelů připravil publikaci, ve které naleznete přehledně a srozumitelně uspořádané základní poznatky ze současné obecné psychologie vč. psychologie osobnosti (analyzována je problematika psychologických metod, determinace psychiky, psychických procesů, stavů a vlastností) a sociální psychologie (pozornost je věnována otázkám socializace osobnosti, sociální percepce a komunikace, hodnotové orientace, sociálních skupin, zásadám vedení lidí apod.). V jednotlivých kapitolách se můžete setkat s řadou aplikací orientovaných do oblasti právnické, pedagogické či sociální poradenské. Knihu tak uvítají nejen všichni studenti, kteří chtějí úspěšně obstát u zkoušek z psychologie na vysokých školách.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Martinus
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.234.223...)