Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společenství vlastníků jednotek: z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí

Autor: Holejšovský, Josef, Neplechová, Marta a Olivová, Květa
Rok: 2008
ISBN: 9788073800918
NKP-CNB: cnb001787389
OCLC Number: (OCoLC)237066379
OKCZID: 110115982

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Společenství vlastníků jednotek: z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 473 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace komplexně pojednává o otázkách vztahujících se ke společenství vlastníků jednotek i jednotkám jako takovým. Řeší vymezení jednotek v domě a jejich převody, vznik a zrušení vlastnictví k jednotkám, zástavní právo k jednotce, jednotku ve výstavbě, změny ve vnitřním uspořádání domu, včetně možných stavebních úprav. Je tak celkově pojednáno rozdělení domu na jednotky, existence a režim těchto jednotek i možnost zrušení rozdělení domu. Společenství jednotek coby právnická osoba je v publikaci mapováno od svého vzniku až po zánik. Činnost společenství, právní úkony a jejich meze i možnosti soudního řešení sporných otázek mezi společenstvím a členy. Práva a povinnosti členů společenství. Stanovy společenství, jejich obligatorní a fakultativní náležitosti.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.217...)