Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613812 obálek a 779782 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teorie právaAutor: Harvánek, Jaromír
Rok: 2008
ISBN: 9788073801045
NKP-CNB: cnb001807727
OCLC Number: (OCoLC)271609125
OKCZID: 110249740

Citace (dle ČSN ISO 690):
HARVÁNEK, Jaromír. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 501 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Hlavním cílem publikace je poskytnout komplexní přehled základních strukturních částí právního řádu cestou poznání a pochopení jednotlivých prvků mechanismu právní regulace. Smyslem je zprostředkování role a funkcí právních norem, základní pojmů, institutů a právních principů jako jednotících prvků, ze kterých je možné rozčlenění a soustavné poznání pozitivního práva nejen pro potřeby studia, ale především právní praxe. Jsou zde sledovány i syntetické rysy především v realizaci objektivního páva cestou právních vztahů, aplikace práva včetně správných interpretačních postupů, představení systému a záruk zákonnosti v právním státě. Pozornost je věnována i některým otázkám právní logiky.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Martinus
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)