Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní právo procesní

Autor: Skulová, Soňa, Česko
Rok: 2008
ISBN: 9788073801106
NKP-CNB: cnb001817769
OCLC Number: (OCoLC)294935041
OKCZID: 110148900

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 428 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace přináší nejen teoretický základ procesní stránky veřejné správy, ale také podrobný výklad hlavního správního procesního předpisu, tj. správního řádu, a rovněž přiblížení oblasti soudního přezkoumání. Zahrnuty jsou i poznatky z několikaletého období účinnosti správního řádu a zákonů upravujících soudní přezkum. Podrobně je rozpracována oblast základních zásad činnosti správních orgánů, která prolíná celou úpravou procesních postupů veřejné správy a odráží zejména vliv evropských a ústavněprávních předpisů, dokumentů a judikatury. Problematika jednotlivých druhů postupů, které správní orgány realizují, je podána uceleně a v logických souvislostech, a to nejen obecně, ale i s konkrétními příklady a s využitím judikatury.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Martinus
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.92.96...)