Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Odzbrojení: prostředek k zajištění mezinárodní bezpečnostiAutor: Ondřej, Jan
Rok: 2008
ISBN: 9788073801298
NKP-CNB: cnb001827906
OCLC Number: (OCoLC)316675876
OKCZID: 110248808
Vydání: 2., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ONDŘEJ, Jan. Odzbrojení: prostředek k zajištění mezinárodní bezpečnosti. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 343 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Předkládaná publikace je věnována tématům odzbrojení a mezinárodní bezpečnosti se zaměřením na jejich mezinárodněprávní aspekty. V pěti hlavních kapitolách postupně seznamuje čtenáře s hlavními pojmy a historickým vývojem zvolené problematiky, věnuje se mezinárodní bezpečnosti z hlediska udržování mezinárodního míru, zaměřuje se na činnost OSN a dalších světových organizací a analyzuje současný stav v oblasti omezení zbrojení a odzbrojení s cílem posouzení výsledků, ale i nedostatků a nedořešených otázek. Publikace je určena pro vysokoškolské výukové předměty zaměřené na právo mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení a pro odbornou veřejnost, která se o danou tematiku zajímá. Druhé vydání bylo mimo jiné doplněno o vývoj od roku 2005 do července 2008, zahrnut byl věcný rejstřík.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)