Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy všeobecné státovědyAutor: Holländer, Pavel
Rok: 2009
ISBN: 9788073801786
NKP-CNB: cnb001865733
OCLC Number: (OCoLC)432998103
OKCZID: 110271286
Vydání: 2., rozš. vyd., (Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd.)

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 2., rozš. vyd., (Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd.). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 364 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kniha si klade za cíl být především pomůckou při studiu základních pojmů státovědného myšlení a východiskem pro další, hlubší uvažování o státovědné problematice pro ty, jimž není úplně lhostejný veřejný institucionální a normativní rámec našich osobních snažení. Prostor sociálních disciplin, morální a sociální filosofií počínaje, vědou o právu a státu konče, dnes vyplnila ekonomie. Programovým směřováním knihy v reakci na noeticky omezené poznávání racionality lidského chování vytěsňující hodnoty a étos, je úsilí o užší sepětí všeobecné státovědy s morální a sociální filosofií a s filosofií práva.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)