Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy organizace veřejné správy v ČR

Autor: Horzinková, Eva, Novotný, Vladimír
Rok: 2010
ISBN: 9788073802639
NKP-CNB: cnb002095303
OCLC Number: (OCoLC)649801164
OKCZID: 110561467

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORZINKOVÁ, Eva. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 233 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám. Vzhledem k této skutečnosti i cílové skupině čtenářů nemohla publikace přinést vyčerpávající výklad. Snahou autorů bylo popsat srozumitelnou formou základy fungování veřejné správy, stručně se věnují i problematice státní služby a postavením úředníků územních samosprávných celků. Kniha je určena především studentům vysokých škol k doplnění přednášek z obecné části správního práva, může však rovněž velmi dobře posloužit zájemcům zabývajícím se praxí veřejné správy a širší veřejnosti, která přichází se správním právem do styku


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.178...)