Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Studie o hodnotách

Autor: Prudký, Libor
Rok: 2009
ISBN: 9788073802660
NKP-CNB: cnb002116798
OCLC Number: (OCoLC)693926622
OKCZID: 110618065

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRUDKÝ, Libor. Studie o hodnotách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 236 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

„Studie o hodnotách“ představují ojedinělý text v současné společenskovědní literatuře u nás. Uvádějí totiž pohledy na zkoumání a pojetí hodnot z různých hledisek (filozofických, etických, ekonomických, psychologických, politologických a hlavně sociologických) a tím upozorňují na složitost tematiky hodnot a nutnou opatrnost a metodologickou ujasněnost v přístupu k jejímu poznávání. Zároveň se ukazuje vrcholná aktuálnost zkoumání hodnot. Stejně důležité je, že ve většině textů jde spíše o hodnoty jako to, co má být, tedy o hodnoty, které mohou sloužit jako zdroj pro hodnocení toho, co je potřebné, užitečné, prospěšné a napomáhá humanisticky pojímanému rozvoji společnosti. Ukazuje se, že kritéria opřená o ekonomizující teorii racionální volby jsou nedostatečná.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.171.146...)