Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920192 obálek a 884640 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředíAutor: Cabada, Ladislav a Jurek, Petr
Rok: 2010
ISBN: 9788073803001
NKP-CNB: cnb002156158
OCLC Number: (OCoLC)707609255
OKCZID: 110790570

Citace (dle ČSN ISO 690):
CABADA, Ladislav. Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 203 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Teritorialita a identita představují v soudobé Evropě velmi významný a současně velmi dynamický identifikační prvek jednotlivců i kolektivních společenství. Hlavním záměrem publikace je představit vnímání Evropy a/či jejích (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat prvky teritoriality, identity a vzájemné percepce promítající se do konstruování autostereotypních či heterostereotypních mentálních map v evropském prostředí. Teoreticky a paradigmaticky vychází kniha zejména z teorie path dependency a konceptu mentálních map. V analýze vycházejí autoři dominantně z politologických, politickogeografických, kulturně-politických a historicko-sociologických pozic a soustředí se na několik analytických úrovní.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Můj antikvariát
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)