Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210899 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ALEŠ ČENĚK TEORIE A REALITA PRÁVNÍ INTERPRETACE

Rok: 2011
ISBN: 9788073803032
NKP-CNB: cnb002190352
OCLC Number: 757676475
OKCZID: 110908342

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 348 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-303-2.


Anotace

 

Publikace je dalším vstupem do teoretické diskuse probíhající v posledních letech o problematice právní interpretace a právní argumentace. Přináší teoretickou analýzu některých stěžejních otázek souvisejících s problémem poznávání práva, přičemž zároveň směřuje k praktickému užití těchto teoretických úvah v prostředí aplikace práva (soudního a správního rozhodování). Jednotícím myšlenkovým základem celé práce je hermeneutický pohled, který přirozeně nastoluje provokativní otázky, jaké jsou vlastně podmínky právního porozumění, jakou roli hrají lidské poznávací determinanty v právním porozumění (tzv. předvědění a předporozumění) a zda je možno dospět právní interpretací vždy k jedinému správnému řešení právních případů (smyslu práva).


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.89.87...)