Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy regionálních věd a veřejné správy

Autor: Wokoun, René
Rok: 2011
ISBN: 9788073803049
NKP-CNB: cnb002163093
OCLC Number: (OCoLC)757676092
OKCZID: 110835947

Citace (dle ČSN ISO 690):
WOKOUN, René. Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 474 s. Monografie.


Anotace

 

Cílem publikace je přispět k poznání podstaty rozvojových procesů v území z pohledu jejich regionálních, ekonomických, sociálních i kulturních charakteristik a postihnout význam a úlohu veřejné správy při rozvoji jednotlivých regionů nebo lokalit, tedy měst a obcí. Publikace se věnuje základním odborným a praktickým přístupům regionálních a správních věd, vymezuje pojem regionalistiky v jeho historické genezi i současnosti a zabývá se mj. osídlením, urbanizačními procesy, vymezením regionů z hlediska teoretického, metodologického i v rovině stávajících struktur ČR, dále proměnami regionální politiky v ČR a EU, financováním územní samosprávy či mechanismy kontroly veřejné správy.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.215.77...)