Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Volby do Evropského parlamentu 2009: vybrané otázky přípravy, průběhu a výsledků volebAutor: Klíma, Michal a Outlý, Jan
Rok: 2010
ISBN: 9788073803179
NKP-CNB: cnb002181051
OCLC Number: (OCoLC)757676290
OKCZID: 110872788

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLÍMA, Michal. Volby do Evropského parlamentu 2009: vybrané otázky přípravy, průběhu a výsledků voleb. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 128 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Cílem publikace je poskytnout čtenáři odpovědi na otázky o postavení Evropského parlamentu v systému institucí Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy, politickém významu voleb do Evropského parlamentu v České republice a způsobu, jakým se u nás vybírají kandidáti pro tyto volby. Dále pak na příkladu vítěze voleb – Občanské demokratické strany - publikace přibližuje průběh volební kampaně a hodnotí na evropské úrovni výsledek a dopady voleb. Autoři jsou odborníci, kteří se uvedeným tématům věnují na Metropolitní univerzitě Praha, na Univerzitě Palackého v Olomouci a také specialisté působící přímo v institucích Evropské unie a ve státní správě.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.147...)