Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200664 obálek a 554814 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aleš Čeněk Azylové právo - Jozef Balga

Rok: 2012
ISBN: 9788073803841
NKP-CNB: cnb002375639
OCLC Number: (OCoLC)817047577
OKCZID: 111433187

Citace (dle ČSN ISO 690):
BALGA, Jozef. Azylové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 188 s. ISBN 978-80-7380-384-1.


Anotace

 

Publikácia spracováva teoretické a aplikačné problémy azylového práva. Vysvetľuje jednotlivé etapy vývoja azylu a azylového práva v súlade so spoločenskými, sociálnymi, ekonomickými a právnymi zmenami v dejinách ľudskej spoločnosti. Charakterizuje jednotlivé formy azylu. Osobitne sa sústreďuje na súčasný systém prameňov medzinárodného azylového práva a subjekty, ktoré realizujú a aplikujú uvedené právo. Poukazuje na stav a perspektívy vývoja azylovej politiky Európskej únie a európskeho azylového práva. Rozoberá systematiku slovenského azylového práva a jeho teoretickoprávne východiská. Autor svoju pozornosť sústreďuje taktiež na jednotlivé formy a metódy aplikácie právnych noriem upravujúcich azylové konanie v Slovenskej republike. Kniha poukazuje na riešenie problémov súvisiacich s aplikáciou azylového práva štátnymi orgánmi a inštitúciami členských štátov Európskej únie.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz



Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.237.183...)