Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trestné právo procesné

Autor: Korgo, Dušan a kol.
Rok: 2013
ISBN: 9788073804329
NKP-CNB: boa001-mzk01001306234
OKCZID: 112038796

Citace (dle ČSN ISO 690):
KORGO, Dušan. Trestné právo procesné. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 439 s. ISBN 978-80-7380-432-9.


Anotace

 

Publikácia predstavuje učebnicu z oblasti trestného práva procesného. V jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné inštitúty trestného práva procesného vychádzajúce z ustanovení Trestného poriadku, ako aj z teoretických východísk vedy trestného práva. V publikácii je spracovaná tzv. všeobecná časť tvorená základnými pojmami a zásadami, subjektmi trestného konania, jednotlivými zaisťovacími inštitútmi osôb a vecí či zabezpečovania informácií, dokazovaním a tzv. osobitná časť, ktorá sa týka postupov orgánov činných v trestnom konaní a súdov v jednotlivých štádiách trestného konania od prijatia oznámenia až po výkon rozhodnutí. V rámci osobitnej časti učebnice je rozpracovaný aj právny styk s cudzinou. Autori si stanovili za cieľ poskytnúť čitateľom prehľad o inštitútoch trestného práva procesného jasným a racionálnym spôsobom. Učebnica by mala pomôcť študentom pri štúdiu trestného práva, prípadne aj ostatným osobám, ktoré sa pokúšajú o orientáciu v ustanoveniach Trestného poriadku.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.171.146...)