Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pojmové znaky civilního procesuAutor: Radka Zahradníková
ISBN: 9788073805388
OKCZID: 127733043

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Pojmové znaky civilního procesu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 279 stran. Monografie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.180...)