Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2749365 obálek a 845773 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Encyklopedie českých právních dějinAutor: Jaromír Tauchen, Karel Schelle
Rok: 2015
ISBN: 9788073805692
NKP-CNB: bod010-006394946
OKCZID: 127748880

Citace (dle ČSN ISO 690):
SCHELLE, Karel, ed., TAUCHEN, Jaromír, ed., HORÁK, Ondřej, ed. a KOLUMBER, David, ed. Encyklopedie českých právních dějin. Vydání: první. Plzeň ;, Ostrava: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. v koedici s Key Publishing s.r.o., 2015-. ^^^svazků.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)