Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2478581 obálek a 699367 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unieAutor: Bohumil Pikna
ISBN: 9788073806118
NKP-CNB: cnb002814212
OKCZID: 127530735

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost v právu a politice Evropské unie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, 432 s. ISBN 978-80-7380-611-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.173.214...)