Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161028 obálek a 531864 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teorie práva

Autor: Gerloch, Aleš
Rok: 2017
ISBN: 9788073806521
NKP-CNB: cnb002931391
OCLC Number: (OCoLC)1011104368
OKCZID: 127811000
Vydání: 7. aktualizované vydání

Citace (dle ČSN ISO 690):
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 335 stran. Právnické učebnice.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaDalší vydání

  • 1. vyd. Rok vydání: 2000
  • 2., rozš. vyd. Rok vydání: 2001
  • 3., rozš. vyd. Rok vydání: 2004
  • 4., upr. vyd. Rok vydání: 2007
  • 5., upr. vyd. Rok vydání: 2009
  • 6., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2013Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.168...)