Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní obchod a migraceAutor: Václav Kubišta
Rok: 2016
ISBN: 9788073806552
NKP-CNB: cnb002895562
OKCZID: 127743661

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBIŠTA, Václav. Mezinárodní obchod a migrace. Plzeň :, Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ;, Metropolitní univerzita Praha, 2016, 462 s. ISBN 978-80-7380-655-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.180...)