Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Norma a instituce : úvod do teorie práva

Autor: Ota Weinberger, Pavel Hungr
ISBN: 9788073806682
OKCZID: 127797916

Citace (dle ČSN ISO 690):
WEINBERGER, Ota. Norma a instituce: úvod do teorie práva. Přeložil Pavel HUNGR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. 249 stran. Knihovna společenských věd.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)